Үр сорт, үрийн аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа

2017

Saturday, 23.09.2017

Холбооны сортын агентлагаас зөвлөхүүд ирж ажиллалаа

Таримал ургамлын сорт сорилтын салбарыг сэргээх,үрийн аж ахуйн тогтолцоог бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслөөс Холбооны Хүнс, Хөдөө аж ахуйн яамны харъяа Холбооны сортын агентлаг/ХСА/-ийн мэргэжилтэн хатагтай Фрийдхилде Траутвайн, ноён Франк Кюфнер нарыг 2017 оны 09-р сарын 24-27 хооронд Монгол улсад урьж ажиллууллаа. Хатагтай Траутвайн энэ хугацаанд ХХААХҮЯ-ны холбогдох мэргэжилтнүүдтэй албан уулзалтууд хийсэн бөгөөд 2017 оны 09 сарын 26-ны өдөр Таримал ургамлын үр, сортын тухай хуулий шинэчлэн найруулах төсөл боловсруулах ажлын хэсгийхэнтэй дугуй ширээний уулзалт, ярилцлага зохион байгууллаа.

Read more …

Monday, 24.07.2017

„Талбайн үзлэг, үрийн болон таримал үржүүлгийн талбайн хянан баталгаа“ сэдэвт сургалт

ХХААҮЯ, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд болон газар тариалангийн аж ахуйн нэгжүүд Монгол орны тариалангийн бүсүүдэд таримал ургамлын үр үржүүлгийн ажлыг эрчимжүүлэхийг зорин ажиллаж байгаа билээ. ХХААҮЯ-наас энэ жил үр тарианы үр үржүүлэх зөвшөөрлийг 10 аж ахуйн нэгжид олгоод байна. Төмсний таримлын үр үржүүлгийн ажлыг тэргүүлж буй аж ахуйн нэгжийн нэг бол Элит үр ХХК юм.

Read more …