Тогтвортой хөрс ашиглалт чиглэлээр үйл ажиллагаа

2020

Tuesday, 21.07.2020

“Хүнсний ногооны аж ахуй эрхлэх зохистой дадал” сургалтыг баруун бүсийн тариалан эрхлэгчдэд зориулан амжилттай зохион байгууллаа

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн улс орнуудад газар тариалангийн үйлдвэрлэл, ялангуяа жимс жимсгэнэ, хүнсний ногооны анхан шатны үйлдвэрлэлд “Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал”/ХААЗД/ нэвтрүүлэх замаар ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангуулж байна. НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаа “ХААЗД гэдэг нь эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах замаар эрүүл, аюулгүй, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, баримтжуулах цогц арга хэмжээ юм” гэж тодорхойлжээ.

Read more …