“Хүнсний ногооны аж ахуй эрхлэх зохистой дадал” сургалтыг баруун бүсийн тариалан эрхлэгчдэд зориулан амжилттай зохион байгууллаа

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн улс орнуудад газар тариалангийн үйлдвэрлэл, ялангуяа жимс жимсгэнэ, хүнсний ногооны анхан шатны үйлдвэрлэлд “Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал”/ХААЗД/ нэвтрүүлэх замаар ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангуулж байна. НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаа “ХААЗД гэдэг нь эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах замаар эрүүл, аюулгүй, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, баримтжуулах цогц арга хэмжээ юм” гэж тодорхойлжээ.
Монгол Улсын Их Хурлаас 2012 онд баталсан “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” хуулийн 7.1 дэх хэсэгт Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь үйлдвэрлэлийн төрлөөс хамааран хөдөө аж ахуйн, эрүүл ахуйн, үйлдвэрлэлийн зохистой дадлуудыг нэвтрүүлэхийг заасан. Энэ хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны хамтарсан тушаалаар “Жимс жимсгэнэ, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар”-ыг баталж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллаж байна.

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл” нь ХХААХҮЯ-ны үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах зорилго, чиглэлийн дагуу тариаланчид, хүнсний ногоочид, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан сургалт, мэдээллийн олон талт ажлуудыг шат дараатайгаар хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, “Хүнсний ногооны аж ахуй эрхлэх зохистой дадал” сургалтыг 2019 оны намар зүүн бүсийн тариалан эрхлэгч, ногоочдод зориулан Сүхбаатар аймагт, 2020 оны 7 дугаар сарын 21-22-нд баруун бүсийн тариалан эрхлэгчдэд зориулан Завхан аймгийн Улиастай хотод тус тус зохион байгууллаа. Сүүлийн сургалтад Увс, Ховд, Завхан аймгаас нийт 90 гаруй хүнсний ногооны тариалан эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжүүд, аймаг, сумдын агрономчид  хамрагджээ.

Тус сургалтаар ХААЗД-ын талаарх ерөнхий ойлголт, мэдлэг олгохоос гадна сармис, сонгино, байцаа, лууван, төмс,  лооль, хэмх зэрэг баруун бүсэд голлон тариалдаг хүнсний ногооны таримлуудын төрөл тус бүрээр үрсэлгээнээс эхлээд хураалт хүртэлх тариалалтын бүх шатанд зохистой дадлыг хэрхэн нэвтрүүлэх, юуг анхаарах талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өглөө. Сургалтыг ХХААХҮЯ, УХЭШХ-тэй хамтран зохион байгуулсан бөгөөд сургалтыг зохион байгуулахад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж ажилласан Проф. Др. М. Бямбасүрэн захиралтай УХЭШХ-ийн багш, судлаачид болон ХХААХҮЯ-ны ГТХБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Г. Эрдэнэцэцэг, Завхан аймгийн ХХААГ-ын хамт олонд талархалаа илэрхийлье.

Go back